Om Trygg Jurist

En juridisk fråga eller ett juridiskt problem kan kännas väldigt svårt att ta tag i. Det kan många gånger vara en känsloladdad situation.

Med förståelse, lyhördhet och engagemang sätter vi oss in i situationen och tillsammans arbetar vi fram det bästa resultatet.

Lena har varit verksam som jurist sedan 1995 och arbetat både på stora bolag och mindre konsultfirmor. Har även en bakgrund som fastighetsmäklare. Lena arbetar med familjerätt, fastighetsrätt och företagsjuridik.