Avtal

Vi kan upprätta olika avtal och nedan anges några exempel på avtal. Vi bistår även vid tvister.

  • Samägande

  • Gåva

  • Servitut

  • Skuldebrev

  • Företag

  • Familj

  • Bostad

  • Fastighet