Bostad & Fastighet

I stort sett alla former av avtal som rör ditt boende kan vi hjälpa till med att upprätta. Här följer några exempel. Givetvis kan vi även bistå vid tvister. 

  • Försäljning av bostad

  • Andrahandsuthyrning

  • Gåva

  • Hyra

  • Servitut

  • Arrende