Har varit verksam som jurist sedan 1995 och arbetat både på stora bolag och mindre konsultfirmor. Har även en bakgrund som fastighetsmäklare. Lena arbetar med familjerätt, fastighetsrätt och företagsjuridik.

Lena Kjellström

Ägare & Jur Kand

Britt-Marie är vår process-specialist. Hon har genomgått domarutbildning och arbetat i tjugo år som åklagare och domare i brottmål, familjemål och andra tivstemål. Sedan Britt-Marie 2015 övergick i privat verksamhet åtar hon sig bland annat ärenden rörande familj, fordringar och skadestånd. Hon godkänns som ombud för rättsskydd och rättshjälp. Hon tar uppdrag som målsägandebiträde, bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

Britt-Marie Jönsson

Jur Kand

Sofie erhöll juristexamen i januari 2019. Sista året på utbildningen ägnade hon åt fördjupningskurser inom familjerätt. Hon har, vid sidan av studierna, arbetat på HSB Riksförbund som juridisk medlemsrådigvare och på Trygg Jurist sedan hösten 2017. Sofie arbetar främst med familjerättsliga ärenden men även bostads- och hyresrättsliga frågor.

Sofie Cedervall

Jurist

Copyright © 2019 | Designed by Simplify Business