Företag

Som småföretagare kan det vara klokt att anlita juridisk hjälp i olika sammanhang. Exempel på vad vi kan bistå med.

  • Samarbetsavtal

  • Kompanjonsavtal

  • Licensiering

  • Aktierägaravtal

  • Tvist

  • Lokalhyra

  • Försäljning av bolag eller inkråm

Samarbetsavtal

Kompanjonsavtal

Licensiering

Lokalhyra

Tvist

Aktieägaravtal

Leasing avtal

Försäljning/köp av bolag eller inkråm

Copyright © 2019 | Designed by Simplify Business